Where technology comes to life.

Wise House Technologies utvecklar ständigt systemet som nu har hundratals innovativa funktioner att välja bland i en och samma administrationsplattform.

CLS tar nu nästa steg i lanseringen av Wise House Technologies...

  jan 2021

CLS tar nu nästa steg i lanseringen av Wise House Technologies, och lanserar en ny logotyp samt redovisar några av de vanligaste produktområden som efterfrågas av fastighetsägare och föreningar.

Wise House logotyp gul nyckel och svarta bokstäver.

Lars Wallin, VD och ägare till CLS, varför gör ni detta?

-Jo, vi behövde finna en logotype som är modern, lättfattlig och med ett budskap som har med fastigheter att göra. Till vår hjälp hade vi Grepp Kommunikation som har lång erfarenhet av varumärkesbyggande.

Kan du utveckla det?

– Gärna. Produkterna i Wise House är moderna, vilket bevisas genom att Wise House levererar en teknisk lösning som ingen annan levererar idag. Med lättfattlig, syftar vi till att tjänsterna är gjorda för att användaren enkelt kan använda dessa utan att vara teknisk kunnig. Till sist har vi det dolda ”E:et” som göms i en nyckel, där nyckeln är en välkänd symbol för fastigheter.

Kjell Lindqvist, Sales Manager, vilka produkter erbjuder ni?

– Wise House består av flera produktområden där fastighetsägaren, eller föreningen, väljer vilka områden de vill satsa på. Viktigt att påpeka är att Wise House kan byggas på, undan för undan, och att vårt system kan integreras med deras nuvarande system. Vi kan skräddarsy Wise House efter kundens behov.

Vilka produktområden finns med Wise House?

– De vanligaste produktområden som Fastighetsägaren, eller föreningen, frågar efter idag är:

  • Passagesystem
  • Informations-och bokningssystem
  • Brandlarm och andra larmtjänster
  • Tjänster för fastighetsövervakning
  • TV-och bredbandstjänster

Utöver dessa kan vi självfallet bistå med andra lösningar på våra kunders behov.

Om någon vill veta mer, hur gör de då?

–Vi besöker gärna de som är intresserade för att göra en behovsanalys och presentera Wise House. Enklast kommer man i kontakt med oss via mail, salj@clselektronik.com eller via telefon, 08-730 00 40. Information finns också på vår hemsida www.clselektronik.com.

Boka kostnadsfritt möte Boka möte