Välkommen till CLS!

CLS är er självklara partner när det gäller drift, underhåll och installationer av nätverk och fastighetstjänster.

Service

Vi har kompetens för att reda ut de flesta bekymmer man kan uppleva med sin TV eller sitt bredband. Vare sig det är hemma eller på jobbet. Är du en BRF eller fastighetsägare kan det vara fördelaktigt att upprätta ett serviceavtal som reglerar vilka ramar som ska gälla avseende inställelsetid, lagerhållning, supportnivå mm. Kontakta oss så kan vi se vilka behov vi kan hjälpa till med.

  • För privatkunder & företag
  • Kabel-TV
  • Fiber
  • LAN
  • Wi-Fi

Serviceavtal

Med ett serviceavtal i ryggen så garanterar vi åtgärdstid oavsett när felet inträffar. Vi har en beredskap att kunna hjälpa till. Oftast har vi även nycklar för tillträde så att vi inte begränsas av att kunna möta upp någon som släpper in. Alla kostnader relegeras i förväg så det inte blir tokiga överraskningar. CLS arbetar med i närmaste alla operatörer och tjänsteleverantörer. Vi har kontakter som ger oss möjlighet att effektivt kunna hantera fel även om dessa är orsakade av något utanför fastigheten.

Vi har ofta tillgång till handlingar som effektiviserar felsökningen och håller kostnaden nere. CLS har alltid fast kostnad för de två första arbetstimmarna. Denna avgift täcker servicebil, resekostnad, parkering, enklare monteringsmaterial som spackel och klammer. Skulle uppdraget ta längre tid så har vi en debitering per timme. De allra flesta uppdragen som kommer in hinner vi utföra inom ramen för den fasta avgiften. CLS har verktygen för att professionellt åtgärda små som stora uppdrag. Allt ifrån att förlänga en kabel snyggt i ett hem till att blåsa stora infrastrukturfiber eller bygga datahallar. Vi har certifierade fibertekniker, CANT-auktoriserade TV-tekniker och kabeldragare.

Vår service finns tillgänglig i hela Storstockholm. Enklast når du oss på service@clselektronik.com. Har du serviceavtal har du fått dedikerade mejladresser och telefonnummer som kopplas förbi växeln och går direkt till beredskapstekniker.

Kompletta lösningar för bredband och TV.

Begär offert Boka möte