Välkommen till CLS!

CLS är er självklara partner när det gäller drift, underhåll och installationer av nätverk och fastighetstjänster.

TV-abonnemang

CLS kan erbjuda olika typer av TV-avtal. Det har blivit vanligt idag att hushåll enbart blir anslutna till "bredbands-TV". De befintliga antennuttagen kopplas ur och alla blir hänvisade till mer eller mindre komplicerade lösningar för att kunna se på TV. Här kan vi hjälpa till att säkerställa att TV fortfarande finns i antennuttaget där TV-apparaten står.

  • BOXER
  • Individuella abonnemang
  • Kollektiva abonnemang

TV

Vi levererar TV som den var förr men med de digitala fördelarna i bildkvalitet och fler funktioner för den som vill. Många kallar det lite missvisande för "skog-TV". I korthet går det ut på att vi lokalt säkerställer mottagning med en antenn i fastigheten. Vi tar emot signalerna i luften och omvandlar dessa så de passar i fastighetens befintliga antennät.

Resultatet blir att i princip oavsett TV så kan man utan boxar och flera fjärrkontroller titta på de kanaler man vill se. I vår lösning är alltid SVT:s kanaler och TV4 fria. Självklart kan man välja till fler kanaler genom vårt täta samarbete med Boxer. Många föreningar väljer att upphandla åtta eller sexton extra kanaler som man erbjuder alla hushåll att kunna ta emot. Det finns flera olika lösningar för att få Skogs-TV. Kontakta oss så tittar vi på vad som passar bäst hos dig.

Kompletta lösningar för bredband och TV.

Begär offert Boka möte